A | A | A

I forbindelse vulkanutbruddet nord for Vatnajökull - som startet 29. august 2014 og pågår fremdeles - oppfordres turister og andre til å følge nøye med på de meldinger som kommer via media og aktuelle hjemmesider, og ikke bevege seg inn i de områder som er stengt.

Les mer
Norges ambassade i Reykjavik. 
Foto: Ambassaden/PRL.

Praktikantordningen er etablert for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten, og det tas sikte på at praktikanten skal få en bred innsikt i ambassadens virksomhet.

Les mer
1001 gram

Norsku myndirnar 1001 gram, Blind og remake.me verða sýndar á Stockfisk European Film Festival í Bíó Paradís 19. febrúar - 1. mars 2015.

Les mer
Foto: Børge Brendebekk/ Byhands.

Around 1400 participants from over thirty nations are gearing up for Arctic Frontiers 2015. The conference takes place from January 18th-23rd and is the most significant conference for Arctic issues in Norway. This year’s theme is climate and energy.

Les mer

Norge, Island og Liechtenstein knyttes til det indre europeiske markedet gjennom EØS-avtalen. Utenriksdepartementet har her satt sammen en tipunktsliste over hva EØS-avtalen innebærer for Norge. Mer informasjon om Norges samarbeid med EU finnes på regjeringens nettsider om europapolitikk .    

Les mer
Norskt - íslenskt menningarsamstarf. 
Foto: Sendiráðið/PRL.

Þeir sem starfa á sviði lista og menningar í Noregi og á Íslandi geta sótt um styrki til samstarfsverkefna sem stuðla að fjörbreytilegu samstarfi á því sviði og koma á varanlegum tengslum milli listamanna, þeirra sem starfa að menningarmálum og menningarstofnana í báðum löndum. Norska menningarráðið (Norsk kulturråd) og mennta- og menningarmálaráðuneyti taka umsóknir til umfjöllunar.

Les mer
Norsk transportarbeiderforbund har gitt praktiske råd til det estiske sjømannsforbundet om blant annet tillitsbygging og forhandlinger med arbeidsgivere. Her representert ved Terje Samuelsen (t.v.) og Jüri Lember. Foto: Christophe Vander Eecken

Nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder er noen av resultatene som er skapt i 13 land i Sentral-Europa gjennom det norske fondet for anstendig arbeid. - Jeg er imponert over det vi har fått til. Det er store utfordringer på det europeiske markedet. Et velfungerende arbeidsliv forutsetter stor grad av samarbeid mellom myndigheter og arbeidstakere og...

Les mer