A | A | A
Traveling SunTraveling Sun

Listakonurnar Christine Istad og Lisa Pacini hafa ferðast með SÓLINA frá Osló til Tromsø og eru nú komnar til Íslands. SÓLIN er stór ljós skúlptúr.

Les mer

Norska ríkistjórnin kynnti í dag fjárlögin fyrir næsta ár: - Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling

Les mer

Opnun sýningar er kl. 19.30 en eftir opnunina hefjast norrænir ljóðatónleikar (Sagnir: samstillt list) í salnum.

Les mer
Forskningsfartøyet Lance i isen

Statssekretær Tore Hattrem (Utenriksdepartementet) leder den norske offisielle delegasjonen til konferansen Arctic Circle i Reykjavik (Harpa) 16.-18.oktober, en konferanse som samler rundt 1500 deltakere fra hele verden for diskusjoner om arktiske spørsmål.

Les mer
Gro Harlem Brundtland. 
Foto:

Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett på Island. Dette skal markeres med en stor nordisk konferanse, 22.-23. oktober på Harpa i Reykjavik.

Les mer
Foto: UN Photo.

Stats- og regjeringssjefer fra hele verden inntar New York under FNs høynivåuke som varer fra 25. september til 6. oktober. Lederne skal vedta FNs nye bærekraftsmål, og diskutere viktige spørsmål som klimaendringer, global helse, utdanning, likestilling og fredsbevaring.

Les mer
Trio DaNoIs. 
Foto: Uldis Muzikants; Art Museum Riga Bourse.

Trio DaNoIs fremmer nordisk musikk og musikkultur med konserter med norsk, islandsk og dansk musikk. Her er toner av Edvard Grieg, Páll Ísólfsson, Christian Sinding, Carl Nielsen m.fl. Komponisten Morten Gaathaugs helt nye verk "Hommage à Carl Nielsen" fremføres også. Dette er komponert spesielt for Trio DaNoIs i anledning 150-årsjubileet for Carl Nielsen.

Les mer