A | A | A
Hallgrímskirkja i Reykjavik. 
Foto: Norske ambassade.Hallgrímskirkja i Reykjavik. Foto: Norske ambassade

Vigsler og kirkelige seremonier

Ambassaden i Reykjavík har ikke vigselsrett.  For nordiske borgere er det imidlertid ikke særlig komplisert å gifte seg på Island, enten borgerlig hos sysselmannen eller i kirken.  For mer informasjon om hvordan du går frem kan du kontakte Sysselmannen i Reykjavik (se opplysninger under "English - Civil marriage" på Sysselmannens hjemmeside ) eller den kirken du ønsker å gifte deg i.

Norske borgere som ønsker å gifte seg på Island, vil vanligvis ha bruk for et dokument som kalles "Attest til bruk ved ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett." Dette dokumentet fås vanligvis utstedt av folkeregisteret på en av de kommende ektefellenes bosted eller tidligere bosted i Norge. Riktig adresse for den enkelte finnes på Skatteetatens hjemmeside. 

Nærmere opplysninger om nødvendig dokumentasjon og andre krav for å inngå ekteskap finnes på Barne- og familiedepartementes hjemmeside, og opplysninger om spesielle krav for å inngå ekteskap i utlandet finnes på Skatteetatens hjemmeside ekteskap i utlandet

Det finnes ingen sjømannskirke eller "norsk" kirke på Island. Det finnes imidlertid norsktalende prester som har vært villige til å foreta vielser eller andre kirkelige handlinger for nordmenn. Nedenfor følger kontaktinformasjon til en prest som vanligvis er positiv til å bistå nordmenn med både de praktiske og det seremonielle. Bare husk å si i fra hvis du/dere skulle ombestemme dere og ikke gifte dere på Island likevel.

Sigrún Óskarsdóttir,  Árbæjarkirkja, Rofabær,  IS-110 Reykjavik
Tlf .:    +354 587 2405
Mobil:  +354 690 1910
Fax:    +354 567 4836
E-post:  Sigrun_oskarsdottir@hotmail.com    

Konfirmasjon
For deg som ønsker å konfirmere deg mens du er på Island, og helst vil gjøre dette hos en norsk prest, så er det muligheter for å gjøre Konfirmantforberedelsen på Internett. Selve konfirmasjonen kan gjøres enten i Norge eller på Island.

For ytterligere opplysninger kan du kontakte:

Terje Bjerkholt, Utenlandsprest
Tlf .:      +47 90 12 95 59
Fax:      +47 90 30 57 10
E-post: Terje.Bjerkholt@sjomannskirken.no  


Kilde: www.noregur.is   |   Bookmark and Share